Noutăți


AVICOLA FOCȘANI SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Execuția a 2 foraje de alimentare cu apă în incinta platformei avicole pentru creșterea puilor de carne", propus a fi amplasat în comuna Golești, sat Ceardac, str. Girlei, nr.72, T 5, P 19, județul Vrancea.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Vrancea din municipiul Focșani, str. Dinicu Golescu nr. 2 și la sediul AVICOLA FOCȘANI SA din municipiul Focșani, Bd. București, nr. 79, județul Vrancea, in zilele de luni - joi intre orele 8,00 - 16,30 și in ziua de vineri intre orele 8,00-14,00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Vrancea.
AVICOLA FOCȘANI SA,  titular al proiectului “
,,Execuția a foraje de alimentare cu apă în incinta platformei avicole pentru creșterea puilor de carne", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului:
-continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului, fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului, pentru proiectul "Execuția a foraje de alimentare cu apă în incinta platformei avicole pentru creșterea puilor de carne" propus a fi amplasat în comuna Golești, sat Ceardac, str. Girlei, nr.72, T 5, P 19, județul Vrancea.


Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Vrancea din Focșani, str. Dinicu Golescu, nr.2,in zilele de luni- joi intre orele 8:00- 16:30 și vineri intre orele 8:00- 14:00, precum și la următoarea adresă de internet
http//: apmvn.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea.

Facebook, Twitter,  Instagram 
Toate drepturile AVICOLA S.A. © 2018
SC Avicola Focșani SA
Date de contact
Adresa sediu

B-dul București 79, 620133 Focșani, Județul Vrancea
tel: +4 0372 712 074
fax: +4 0237 236 104 abator@avicolafocsani.ro
www.AvicolaFocsani.ro

Adresa abator

Calea Munteniei 3, 620172 Focșani,
Județul Vrancea
tel: +4 0372 712 074
fax: +4 0237 236 104
abator@avicolafocsani.ro
www.AvicolaFocsani.ro
Date economice

CUI: RO 1437373
Nr. reg: J39/208/1991
Banca:
IBAN: